Hugo Alfvén (1872-1960)

Kantat vid Uppsala läns kungl. Hushållningssällskaps 100-årsjubileum [Cantata]

opus 35. Rudén no. 86

Print

I. Maestoso
II. Moderato ben marcato
III. Andante
IV. Allegro energico

  • Work category: Mixed choir and orchestra
  • Text author: Knut Hamilton
  • First performed: Uppsala 1 December 1915. Choral singers and military musicians from Uppsala. Cond. Hugo Alfvén
  • Duration: Approx. 20-25 min

Instrumentation

2.1.3.0 / 6.3.3.1 / timp, 3 perc / pno / str (12-12-8-8-6)

Solo voices/choir

Mixed choir: 75 Sopranos, 60 Altos, 40 Tenors, 75 Basses

Examples of printed editions

Choral score in photo print. Uppsala [1915] written by Gustaf Berg

Location for score and part material

Uppsala University Library

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: Score in ink UUB VMhs 173:1a, pencil VMhs 173:1b, piano vocal score in ink VMhs 173:1c, choral score in ink VMhs 173:1d

Literature

Alfvén, Hugo: I dur och moll, 1949, pp. 105−111.
Hedwall, Lennart
: Hugo Alfvén, 1973, pp. 295−296. 

Description of work

I. Maestoso C major 4/4
II. Moderato, ben marcato E-flat major 4/4
III. Andante D-flat major 6/8
IV. Allegro energico A major 4/4


Libretto/text

I.
Breda fält på vida slätter,
skördefält från forngrå tid,
barndomshem för Svears ätter,
land som bröts af fädrens id.

Tag vår hälsning, där du breder
dig bak klippomkransadt värn,
där idag som förr du reder
dina söner korn och järn!

Skyar stiga, skyar draga.
Sekel komma, sekel fly.
Svärdens klang i sång och saga
byts med liebrynets gny.
II.
Drott under torftäckt takås
med hornet höjdt emot loftet lofvade ledung,
sträckande drakar, strandhugg och strid.

Män uti mjödrus mante hvarandra,
svingande svärd i seniga händer
hårda af årors årslånga glid.

Vinterligt hvit den vidtbredda skogen
klart uti månglans glindrande stod.
Blåhvita blänkte blinkande stjärnor,
Smygande steg en ströfvande vargflock
viddernas vägar vädrande blod.
III.
Klockorna ringa vid Fyris strand,
ringa till helgdagsfrid.
Kyrkorna svara kring slättens rand:
signade Ersmässo-tid!

Vårvinden skakar standar och stång
bakom Sankt Eriks skrin.
Dukarnes smällar och klerkers sång
blandads med svalornas hvin.

Signe Sankt Erik vår sådd, vår skörd
i år och i allan tid.
Give han landet, dess bön blir hörd
med äring och Ersmässo-frid!
IV.
Det signade skrin i etthundrade år
vi buro kring grönskande fält,
där skördarne spirade vår efter vår
i spåren af harfvar och vält.

Och fälten ha vidgats med hundrade steg,
med hundraden hjordarne ökat sitt tal.
Där ett strå stod fordom på tynande teg
där vaja nu tio för liarnes val.

De logar vi timrat, de lador vi byggt
fått vidgas och höjas till väggar och tak.
Vi odlat vår torfva och lyssnat så tryggt
till dånet i fjärran af åskornas brak.

Vid plogarnes handtag, vid spadarnes skaft
vår näfve har hårdnat i fredsälla år;
så drabbe de hårdt med sin samkade kraft
när stormen är här och när turen är vår!

Från Mälarens våg till Älfkarleby bro,
där plogarne gå öfver Upplands slätt,
Gud signe, Gud styrke allt land där vi bo
bland fädernas grafvar med fädernas rätt.