Hugo Alfvén (1872-1960)

En visa om Barnens ö på Barnens dag

Print
  • Year of composition: Tällberg 4 September 1923
  • Work category: Several choirs a cappella
  • Text author: Cyrus Granér
  • Duration: 4 min

Solo voices/choir

For children's choir and male choir

Examples of printed editions

Photo print at Musik- och teaterbiblioteket which has been used for edition mentioned below
The Royal Swedish Academy of Music/Aflvénfonden

Location for score and part material

Alfvéniana 3-4/13

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: VMhs 188, f. 22-23.

Description of work

Children's choir Moderato D major 4/4, Male choir Andante D minor, Più vivo A major 3/4, Children's choir Tempo I D major 4/4, Children's choir and male choir Più vivo 3/4


Work comment

In 1923 Hugo Alfvén received a commission to write a choral piece for Children´s Day, an arrangement that brought in funds for the summer camp activities at Children's Island (Barnens ö) on the island of Väddö in Roslagen. Alfvén wrote the composition for children´s choir and men´s choir, which was unique for him. The children´s choir starts out (sung here by the girls), then the men´s choir comes in, and the work concludes with both choirs singing together.


Libretto/text

Det ligger en ö vid en glittrande fjärd,
ett sommarbarnshem utan lika,
för tusende små ifrån storstadens värld
ett underbart sagornas rike
"Det ligger där borta långt östan om sol
och västan om månen den klara
med sånger och lekar till trollfars fiol
och långdans av älvornas skaras"
Dit längrta och trängta från gatornas prång
de bleka små jäntor och drängar;
dit drömma de sig: ut till havsvindars sång,
till skogssus och blommande ängar.
Så giv oss din skärv, att till drömmarnas ö
än flera få jublande fara
där ute bland solstänk på blånande sjö
därute är härligt att vara!
Vi öro så blyga, vi äro så små,
men våga oss tralla och  sjunga,
och sången den gäller, det kan ni förstå
vår ö och de tusende unga.
Så giv oss din hjälp att till drömmarnas ö
än flera få jublande fara
Därute bland solstänk på blånande sjö
där ute är härligt att vara. 

In English:
There is a small isle, on the glimmering sea
A holiday home like no other.
For thousands of youngsters, from metropole plight
A wonderous fairy-tale haven.
It's located yonder, far east of the sun,
and west of the silvery moon, so bright.
With games and sweet songs to the magical tune
by troll fiddles and fairy frolic.
Yon eagerly pine, from the cobbly stones,
the pale little lads and sweet lassies.
They daydream of sea breeze, that whispers a tune,
of forest and floral-filled pastures.
Please gift a few coppers, so more little ones,
may bask in a jubilant summer!
Out yonder 'mongst glitter and azure blue waves,
out yonder 'mongst friends on the island.
For we are so timid, we are oh so small,
yet still dare to play and to sing.
The song lyric tells of, as one might presume,
our island and thousands of children.
Do give us your aid so that more little ones,
may bask in a jubilant summer!
Out yonder 'mongst glitter and azure blue waves,
out yonder 'mongst friends on the island.

Translation: Annika Vallgren