Hugo Alfvén (1872-1960)

Du är stilla ro
[from 7 poems by Ernest Thiel]

opus 28

Print
  • Year of composition: 1908
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ernest Thiel
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Abraham Lundquist, Stockholm, 1908, ed. no. 4153
• Edition Suecia, Stockholm, 2004, SUE 528 (ed. Jan Eyron)

Description of work

Lento F major 4/4


Libretto/text

Du är stilla ro.
Handen din, formad att smeka,
kyla min panna och leka,
dämpar de tankars tärande svall.

Du är stilla ro.
Ögat ditt, kärlekens spegel,
spränger min innersta regel,
tänder i ljus all skuggornas natt.

Du är stilla ro.
Stämman din, harpospels susning,
gåtfull som böljegångs brusning,
lockar och dårar... vaggar till ro.