Hugo Alfvén (1872-1960)

Taltrasten

  • Year of composition: ca 1940 (copyright 1942)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Kerstin Hed
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Carl Gehrmans musikförlag 3364

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante C minor 4/4


Libretto/text

Han sitter i en yvig tall i furuskogens gömma, han kan ej såsom lärlan slå bland skyarna sin drill; men djupt i skogens sus och svall där älskar han att drömma, att tala på sitt eget språk och sjunga som han vill.

Och mången främling stannar nog och hör hur trasten talar, men fattar icke stämmans klang ur furudungen sval. Vi enkla folk bland ås och skog, vi barn av karga Dalar förstå och älska sången av vår hembygds näktergal.