• Year of composition: ca 1940 (copyright 1941)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Blomberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Carl Gehrmans musikförlag 3230

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Grave A minor 4/4


Libretto/text

Dagen blir natt, natten blir dag, ingenting giv, ingenting tag, allting glider mot döden.

Fröet blir frukt, och frukten blir frö, blommorna blomma och dofta och dö, allting glider mot döden.

Livet förbleknar och blir till en dröm, allt är en dröm, blunda och glöm, allting glider mot döden.