Richard Andersson (1851−1918)

Denna röst är mig bittert höra...
[No. 12 from Sånger vid piano af Richard Andersson]

Print
  • Year of composition: Vaxholm 7 July 1907
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ivar Conradson
  • Dedication: To Gregori Aminoff
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Abr. Lundquists Kungl. Hof-Musikhandel, Abr. L. 4307 (publ. 1910)

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Denna röst är mig bittert höra...: Un poco Allegro C minor 6/8


Libretto/text

Denna röst är mig bittert höra...

Af tunga skyar höljd, kall, grå, rörd af en orolig vind
är himlen i sensommaraftonen.
Jag står under strandens träd, de tunga grenar
ingen hvila få, i rymdens oro.
Vågors färd mot kalla stranden
fyllt med öfvergifvenhet mitt sinne.

Ack, mörknande afton, utan växt och blommors anda,
blott af himlens oro genom blåst, denna röst är mig bittert höra,
jag älskade en menniska, hennes själ dömdes till ett landskap,
dit fick jag icke följa, blott min själs renhet gråta utanför.