Richard Andersson (1851−1918)

Tre Folkvisor för piano [Three folk tunes for piano]

Print

1. Ack Wermeland du sköna, du härliga land
2. Som stjärnan uppå himmelen så klar
3. Jag unnar dig ändå allt gott

  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

A.B. Nordiska musikförlaget, Stockholm, N.M.S. 289

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

1. Ack Wermeland du sköna, du härliga land: Andante F minor 4/4 (C)
2. Som stjärnan uppå himmelen så klar: Andante F minor 4/4 (C)
3. Jag unnar dig ändå allt gott: Andante espressivo A minor 4/4 (C)