Valborg Aulin (1860−1928)

Christmas song for mixed choir and organ accompaniment

opus 23

Print
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: Karl Alfred Melin (after Thomas Moore)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Solo voices/choir

Mixed choir

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Valborg Aulin's collection.

Description of work

Maestoso


Work comment

Performed in the Royal Swedish Academy of Music's organ hall at a compostion evening with Valborg Aulin's works on 6 February 1896 with the composer at the organ.


Libretto/text

Dagen uppgår, nyfödd vorden för vår syn

Och väckt ur synden jorden helsar skyn

Se´n hur änglarskaror svinga sig från himlens höjd

Ifrån ljusets synder bringa de oss hopp och fröjd

Hören deras hymners klara fulla chor

för jorden uppenbarat hvem här bor!

Här i denna låga boning hvilar himlens son,

som kommit med försoning till oss ofvanfrån.