• Work category: Voice and piano
  • Text author: Thomas Moore (translator unknown, but can possibly be Karl Alfred Melin)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Valborg Aulin's collection.

Description of work

Allegretto grazioso


Libretto/text

Säg ej så, att lifvet mister

all sin fägring mer och mer,

om blott ej vår kärlek brister,

har ej lifvets sol gått ner.

Tro ej, att behagen fara

såsom kindens rosor bort

Skönhet måste evig vara,

om den är af ädel sort.

Ej för all den fagra yta

allt behag en annan har,

ville jag det minsta byta

af den skönhet du har qvar.