Valborg Aulin (1860−1928)

Det finns en gosse och han är min

Print
  • Year of composition: Printed in 1884
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Albert Gellerstedt (1836-1914)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included as no. 25 in Sånger från skilda länder, vol. 1. Elkan & Schildknecht, Stockholm 1884. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: SP/Sv, coll. 1024

Description of work

Gladt och lekande G major 3/4


Libretto/text

Det finns en gosse och han är min ...