Gottfrid Berg (1889-1970)

Herre, kungör mig dina vägar

Print
  • Year of composition: At the latest 1955 (year of print).
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Psalter 25:4,5
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Ca. 2 minutes

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. NMS 4411

Description of work

Mixolydian on G 4/4, 5/4


Libretto/text

Herre, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud, dig förbliver jag alltid.