Gottfrid Berg (1889-1970)

Gottfrid Berg. Född 1889, död 1970. Kyrkomusiker, tonsättare och musiklärare, verksam i Gävle.

Berg studerade vid Musikkonservatoriet i Stockholm, bl a komposition för Andreas Hallén och Ernst Ellberg. Organistexamen 1910, kyrkosångar- och musiklärarexamen 1915.

Organist i Gävle Heliga Trefaldighet 1916-55, musiklärare vid flickskolan i Gävle 1918-44, lärare vid seminariet i Hagaström 1923-33, lärare vid läroverket i Gävle 1934-54.

Musikkritiker i Gefle Dagblad 1931-42.

En framstående körmusiktonsättarna under 1900-talet.

Publications by the composer

"Något om folktonen i Wilhelm Peterson-Bergers musik", i Wilhelm Peterson-Berger : festskrift : den 27 februari 1937, s. 154-160

Bibliography

Holmgren, Claes: Gottfrid Berg: musikalisk ciselör. Kyrkomusikernas tidning. 1998 (64:3), s. 10-11

Summary list of works

orkestersviter, verk för piano, verk för orgel, sånger med piano, verk för kör (bl a "Tre latinska hymner" och motettcykeln "Om de yttersta tingen")