Gottfrid Berg (1889-1970)

Giv, o himmelske Fader

Print
  • Year of composition: At the latest 1965 (year of print).
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: From 1937 year's book of gospel.
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Ca. 2 minutes

Solo voices/choir

S.A.B.

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. NMS 5976

Description of work

D minor 4/4, 3/4


Libretto/text

Giv, o himmelske Fader, att vi troget hålla oss till Jesus Kristus vår Frälsare, avsäga oss mörkrets gärningar och vandra i ditt ords ljus, så att vi omsider, förlossade från allt ont, må varda evigt saliga. Amen.