Gottfrid Berg (1889-1970)

Du evige förbarmare

Print
  • Year of composition: At the latest 1964 (year of print).
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: From 1937 year's book of gospel.
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Omkring 2 min.

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. NMS 5958

Description of work

Moderato Mixolydian on A-flat 4/4, 6/4, 3/4


Libretto/text

Du evige förbarmare, som utgivit din Son till vår frälsning och av nåd gör oss delaktiga av det nya förbundet i hans blod. Giv att vi av hjärtat hålla oss till honom allena och i tron mottaga honom i hans ord.