Gottfrid Berg (1889-1970)

Ack, mildaste Jesu

Print
  • Year of composition: At the latest 1964 (year of print).
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Unknown
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Omkring 2 min.

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. NMS 5957

Description of work

Larghetto mixolydian on A 4/4


Libretto/text

Ack, mildaste Jesu, din Ande oss sänd att väcka vårt domnade sinne, och giv att din sanning må bliva bekänd och gömd uti hjärta och minne. Försmäktar vår själ under ångest och strid, låt komma din Ande med strömmar av frid där vi vår hudsvalelse finne.