Gottfrid Berg (1889-1970)

Jesu namn begynna skall

Print
  • Year of composition: At the latest 1947 (year of print).
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: J O Wallin
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Ca. 2 min.

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. NMS 3016

Description of work

Mixolydian on F 4/2


Libretto/text

Jesu namn begynna skall allt mitt företag, styrka mig i livets kall, hugna mödans dag. Ty han är den som ger krafter till allt gott och åt troheten sin lott i himmelen.