Gottfrid Berg (1889-1970)

Huru ljuvliga äro icke dina boningar

Print
  • Year of composition: At the latest 1938 (year of print).
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Psalter 84:2-4
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Ca. 2 min.

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. NMS 1634

Description of work

D major 4/4, 5/4


Libretto/text

Huru ljuvliga äro icke dina boningar, Herre Sebaot! Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar, min själ och min kropp jubla mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud.