Edouard Du Puy (ca 1770−1822)

Jenny Mortimer. Drame i Tre Akter.

Print
  • Year of composition: 1817
  • Work category: Incidental music
  • Text author: Okänd
  • Duration: Approx. 30-40 min
  • Detailed duration: Musiken skulle uppskattningsvis kunna ta sammanlagt ca 40 minuter.

Instrumentation

2*.2.2.2 / 2.2.0.0 / str
(picc)

Solo voices/choir

Soli.
Blandad kör, S.A.T.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Det finns ett partitur, troligen i Du Puys autograf, och en uppsättning stämmor av äldre datum i biblioteket. Uvertyren saknas i partituret.

Description of work

Diverse sångnummer och andra musikinlagor.
Akt 1
1. Ouverture: Largo c-moll 3/4, Allegro c-moll 4/4
2. Allegretto grazioso F-dur alla breve
3. Ecossaise: G-dur 2/4
4. Allegro moderato D-dur 4/4
5. Andante B-dur 4/4
6. Ecossaise A-dur alla breve
7. Upprepning av en del av nr 2.
8. Slut till första akten: Allegro Ess-dur 3/4
Akt 2
Melodrame: 53 korta avsnitt i olika tempon och tonarter
Akt 3
1. Adagio e-moll 3/4
2. Marche C-dur 4/4
3-12. korta avsnitt med melodram
13. [Allegro] D-dur 4/4
[14.] Allegro moderato F-dur 4/4
[15.] Allegro B-dur alla breve