Edouard Du Puy (ca 1770−1822)

[Faedreland, Faedreland, maerk vor Sorg]

Print
  • Year of composition: Tillkomstår okänt
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and orchestra
  • Text author: Testförfattare okänd
  • Duration: Approx. 15-20 min

Instrumentation

2.2.2.2 / 2.2.1.0 / timp / str

Solo voices/choir

Soloröst: tenor
Manskör, T.T.B.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. Marsch: Orkester. c-moll 4/4
2. Tenorsolo, kör. Utan tempobeteckning c-moll 4/4
3. Tenorsolo. Lento c-moll 4/4, Recitativ, Adagio Ess-dur 4/4, Recitativ
4. Tenorsolo. Andante f-moll 4/4
5. Orkester. Adagio F-dur 3/4
6. [Tenorsolo], kör. Maestoso B-dur 4/4, Allegro moderato


Libretto/text

Faedreland, Faedreland, maerk vor Sorg, og agt vor Klage