Gunnar de Frumerie (1908-1987)

Herren är min herde

Print
  • Year of composition: At the latest in 1956 (year of print).
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Psalter
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: Around 2 min.

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. NMS 4946

Description of work

Andante tranquillo B-flat minor 4/4, 3/2, 5/4, 3/4


Libretto/text

Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar. Herren är min herde, mig skall intet fattas, han för mig till vatten, där jag finner ro, han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter mig bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen.