Gunnar de Frumerie (1908-1987)

Print

Per Gunnar Fredrik de Frumerie, född i Nacka församling 20 juli 1908. Avled i Täby församling 9 september 1987. Tonsättare och pianist. LMA

Invald i Kungl. Musikaliska akademien den 28 oktober 1943, som ledamot nr 642.

Bibliography

Bergendahl, Göran: Frumerie och 60-talet (Musikrevy, 1968:4)
—— : 33 svenska komponister (1972)
Ekheden, H: Frumerie — pianist, pedagog och tonsättare (Konsertnytt 1968/69:7)
Hedwall, Lennart: Nutida svenska kompositörer 19: Frumerie (Musiklivet 1953:7/8)
Lönn, L-J: Pär Lagerkvist/Gunnar de Frumerie — Hjärtats sånger (opublicerad uppsats, Uppsala universitet, 1974)
Pergament, Moses: Svenska tonsättare (1943, s 160-166)
Wallner, Bo: artikel i Sohlmans musiklexikon, band 2, s 691-92 (1975)

Summary list of works

verk för orkester (bl a Symfoniska variationer, Symfonisk svit), 2 pianokonserter, Konsert för 2 pianon och orkester, Variationer och fuga för piano och orkester, Symfonisk ballad för piano och orkester, violinkonsert, klarinettkonsert, trumpetkonsert, flöjtkonsert, hornkonsert, Pastoral svit för flöjt och orkester, Poem (för violin, stråkar och orgel), Concertino för oboe och orkester, 3 stråkkvartetter, stråkkvintett, 2 pianokvartetter, 2 pianotrior, 2 violinsonater, 2 cellosonater, Variationer för cello och piano, verk för piano (bl a 2 pianosonater, 3 sviter, Circulus quintus, Chaconne), sånger med piano (bl a "Hjärtats spnger" och "Aftonland"), sånger med orkester (bl a "Fyra kinesiska poem", "När du sluter mina ögon", "Som en våg", "Hemlängtan", "Det kom ett brev"), verk för kör (bl a "Fader vår" och "8 sånger ur psaltaren"), operan "Singoalla", baletten "Johannesnatten"


Works by Gunnar de Frumerie

This is not a complete list of works. The following works are those that have been inventoried so far.

Number of works: 23