• Year of composition: 1834?
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Geijer, Erik Gustaf (1783-1847)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Location for score and part material

Abraham Lundquists musikförlag

Description of work

Agitato non troppo F minor/F major 4/4 (C)


Libretto/text

O, föll uti ditt unga hjärta
en gnista af den låga blott,
som gifver fröjd, som gifver smärta,
blef snillets gudalån din lott,
låt uppåt då dess flamma flöda,
den mot sitt ursprung tar sin fart
Ack! Vet, den skall ditt lif föröda,
men vet, den är af himmmelska art.