Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Första aftonen i det nya hemmet

Print
  • Year of composition: 1834?
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquist Musikförlag

Description of work

Andante con moto D major 6/8


Work comment

The song also exists in other versions.


Libretto/text

Jag vet en hälsning mera kär, än, värld, hvad du kan ge;
den heter frid, Guds frid det är, och därom vill jag be,
Kom då, o frid, dröj i mitt tjäll, blif bästa, bästa gästen min!
Ty dagen skrider; det blir kväll,
och natten bryter in, och natten bryter in.