• Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: The composer
  • Duration: 1 min

Examples of printed editions

In the collection Erik Gustaf Geijer, Sånger, original edition, book 6, J. C. Hedbom, Stockholm [1840].

In the collection Geijers sånger, book 1, Abraham Lundquist, Stockholm n.d.

In the collection Walda sånger vid piano af E. G. Geijer, book 2, Abraham Lundquist, Stockholm n.d.

In the collection Erik Gustaf Geijer, book 1, Sånger vid piano, Abraham Lundquist, Stockholm 1912, reprint 1984.

In the collection Svensk romanssång, Edition B, Sveriges körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937.

I samlingen Sånger vid piano, Erik Gustaf Geijer, häfte 1, Gehrmans, Stockholm utan år

Description of work

Moderato D major 6/8


Libretto/text

Odlaren strör i mörka mullen
fröets sådd för kommande skörd.
Däröver vandra höstens skurar,
däröver bäddas vinterns snö.
Han gör som jag:
begraver sitt hopp,
han tror som jag på sol och vår.