• Year of composition: 21 September 1840 according to the autograph
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: The composer
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

In the collection Erik Gustaf Geijer, Sånger, originalupplagan, book 6, J. C. Hedbom, Stockholm [1840].

In the collection Geijers sånger, book 1, Abraham Lundquist, Stockholm n.d.

In the collection Sånger vid piano af E. G. Geijer, book 1, Abraham Lundquist, Stockholm n.d.

In the collection Walda sånger af E. G. Geijer, book 3, Abraham Lundquist, Stockholm n.d.

In the collection Hemmets musik, Abraham Lundquist, Stockholm n.d.

In the collection Oscar Bergströms favoritsånger, Abraham Lundquist, Stockholm n.d.

Gehrmans, Stockholm n.d., separate edition.

In the collection Sånger utan gränser 1, Gehrmans, Stockholm n.d.

In the collection Sånger vid piano, Erik Gustaf Geijer, book 1, Gehrmans, Stockholm n.d.

In the collection Svensk Romanskonst, Edition B, Sveriges Körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andantino con moto, cantabile A-flat major 12/8


Libretto/text

Ensam jag skrider fram på min bana.
Längre och längre sträcker sig vägen.
Ack, uti fjärran döljes mitt mål.
Dagen sig sänker, nattlig blir rymden.
Snart blott de eviga stjärnor jag ser.
Men jag ej klagar flyende dagen.
Ej mig förfärar stundande natten.
Ty av den kärlek, som går genom världen,
föll ock en strimma in i min själ.