• Year of composition: Uncertain; printed in the beginning of 1840s
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: The composer
  • Duration: 1 min

Examples of printed editions

• In the book 'E.G. Geijers sånger, originalupplagan, häfte 8', J.C. Hedbom, Stockholm n.d. [beginning of 1840s]
• In the book 'E.G. Geijers sånger, häfte 2', Lundquist, Stockholm, n.d.
• In the book 'Sånger vid piano af E.G. Geijer, häfte 2', Lundquist, Stockholm, n.d.
• IIn the book E.G. Geijer: "Sånger vid piano, häfte 2', Lundquist, Stockholm, 1936.
• In the collection 'Svensk Romanssång, Edition A', Sveriges Körförbunds förlag, Stockholm, 1937.

Description of work

Poco moto tranquillo G major 12/8


Libretto/text

Ej jag i framtids dunkla fjärran
skåda ville, om jag det fick.
Men min förtröstan är på Herran,
och jag lever uti hans blick.
Dunklare än all framtidsskiften
döden är, och likväl har hopp.
Herre, din morgon ock gryr i griften.
Du har fört livet därur opp.