Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Den lilla kolargossen

Print
  • Year of composition: Probably 1830s
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: The composer
  • Duration: 3 min

Examples of printed editions

• In the book 'E.G. Geijer: Sånger, originalupplagan, häfte 4', Stockholm, [1838], J.C. Hedbom
• In the book 'E.G. Geijer: Geijers sånger, häfte 1', Lundquist, Stockholm, n.d.
• In the book 'Det sjungande Sverige, häfte 1', Lundquist, Stockholm, n.d.
• In the book 'E.G. Geijer: Walda sånger, häfte 2', Lundquist, Stockholm, n.d.
• In the book 'Nytt sångalbum för Guitarr-spelare' (publ. Carolina Grundström), Lundquist, Stockholm, n.d.
• In the book 'E.G.Geijer: Sånger vid piano', Lundquist, Stockholm 1936.
• In the book 'Sånger vid piano af E:G: Geijer, häfte 1', Lundquist, Stockholm, n.d.
• In the collection 'Svensk Romanssång, Edition A', Sveriges Körförbunds förlag, Stockholm 1937.

Description of work

Ej fort, men med skyndande deklamation A minor 6/8


Libretto/text

I skogen vid milan sitter far,
mor sitter hemma och spinner.
Vänta, jag blir väl också karl,
får en fästemö efter mitt sinne.
Det är så mörkt långt bort, långt bort i skogen.

Tidigt med solen jag hemifrån gick
friskt liv medan solen glimmar.
Till far skall jag bära mat och dryck.
Nu komma snart kvällens timmar.
Det är så mörkt långt bort, långt bort i skogen.

Tralala friskt sinne som fågeln i flykt
nu vill jag springa och sjunga.
Hu! ut ur berget det svarar så styggt,
och orden de komma så tunga.
Det är så mörkt långt bort, långt bort i skogen.

Min son: Jag satt här i så månget år
och är med Guds hjälp välbehållen.
Den rätt kan läsa sitta Fader vår:
Han räd's varken fan eller trollen.
Fast det är mörkt långt bort, långt bort i skogen.