Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Trio par E.G. Geijer [Ass-dur]

1. Andantino - Var. 1 - Var. 2 - Var. 3 [piu Lento struket] - Var. 4 [a tempo struket] - Var. 5 [version II] - Var. 6 Minore - Var. 7 - Cadenza [attacca]
2. Allegro - Adagio - Allegro - Tempo Imo

  • Year of composition: 1816
  • Work category: Piano trio
  • Duration: Approx. 10-15 min

Examples of printed editions

Hans Ahlborg Musik, ed. Lennart Hedwall 1996

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

1. Andantino Ass-dur 4/4 (C), /:8 takter:/:8 takter:/, Var. 1, 16 takter, /8 takter:/, Var. 2, /:8 takter:/:8 takter:/, Var. 3 [piu Lento struket], /:8 takter:/:8 takter:/, Var. 4 [a tempo struket], 40 takter, Var. 5 [version II], /:4 takter:/, 14 takter, Var. 6 Minore ass-moll, /:8 takter:/, 1 takt, /:8 takter:/, Var. 7, 30 takter, Cadenza, 12 takter, totalt 189 takter [attacca]
2. Allegro Ass-dur 3/8, 64 takter, E-dur, 7 takter, Adagio, 4/4 (C), 2 takter, Ass-dur, 9 takter, Allegro, 7 takter, Tempo Imo, 6 takter, totalt 95 takter


Work comment

"I ett brev till sin fästmö Anna Lisa Liljebjörn skriver Erik Gustaf Geijer (1783-1847) den 2 april 1816 att han "componerat" en "Trio för fortepiano, violoncell och viol, som Haeffner corrigerat" och "I förrgår spelte jag den på en Amatörconcert". /.../Detta är såvitt man vet hans tidigaste instrumentalverk efter de två stort anlagda pianokompositionerna från England 1810, då han hänvisade vad han lårt av sin dåvarande lärare Pehr Frigel. Nu har han lyckats få Haeffner som ett slags mentor, och de båda samarbetade också i den epokgörande samlingen Svenska Folk-Wisor från Forntiden (tre band 1814-18)." (Ur Lennart Hedwalls kommentar till utgåvan.)