• Year of composition: Ca 1830-1840
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquist Musikförlag, Stockholm

Description of work

Moderato D major 4/4


Libretto/text

Skogen talar, böljan talar, bäcken talar allra bäst.

Tala djur och berg och dalar, mänskan talar allra mest.

Tig du stilla uti ringen. Hör ej mycket på!

Ty det bästa säger dig ingen.

Vis är blott den, som kan tystna'n förstå.