• Year of composition: Ca 1830-1840
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquist Musikförlag, Stockholm

Description of work

Allegretto A minor 6/8


Libretto/text

Litet gnabb ibland skadar intet grand, om man blott älskar hvarann;

mulen himmel ock klarnar åter opp, så är naturens lopp.

Hjärtat i sin bur är ett litet djur,

som tar stundom häftig fart,

kärlek och tro smeka det till ro,

smeka det till ro helt snart.

När som jag tänker på min vän,

solsken har hjärtat då igen.