Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Songs with piano accompaniment, book 1. [6.] Blomplockerskan

  • Year of composition: Uncertain (the song was published in 1834)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm hos J.C. Hedbom. Lithography by J. Meijer. (Ed.no. missing.)

Description of work

Allegretto A major 4/4 (C)


Work comment

The collection includes:
[1.] De små. Duo
[2.] Söderländskan i Norden
[3.] I en ung Flickas Album
[4.] Höst-Visa. Duo
[5.] Soldat Flickorna [sic]. Duo
[6.] Blomplockerskan
[7.] Bilden
[8.] Tonerna


Libretto/text

Det är så roligt, och så förtroligt
Om Våren ibland blomstren gå