Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Old and New. Songs for the Piano. 4th book. [3.] På Nyårsdagen 1838

Print
  • Year of composition: 1838
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm at J.C. Hedbom. Lithograph by J. Meijer. (Ed. no. is missing.)

Description of work

Sostenuto E major 3/4


Work comment

The song also exists in a version for mixed choir a cappella (T.T.B.B.). See further the individual post for that version.

The collection includes:
[1.] Ur Lidners Medea [Det finns en evig makt]
[2.] Ur Lidners Medea [O Yngling!]
[3.] På Nyårsdagen 1838
[4.] Den lilla Kolargossen
[5.] Riddar Toggenborg
[6.] Anderöst
[7.] Den slumrande lilla flickan
[8.] Spinnerskorna. Duet


Libretto/text

Ensam i bräcklig farkost vågar
Seglaren sig på det vida haf,
Stjernhvalfvet [sic] öfver honom lågar
Nedanför brusar hemskt hans graf.
Framåt så är hans ödes bud,
Framåt så är hans ödes bud
Och i djupet bor som uti himlen Gud.