Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Old and New. Songs for the Piano. 4th book. [4.] Den lilla Kolargossen

Print
  • Year of composition: Ca 1830-1840; According to notes in pencil on the music in the collection at the Musik- och teaterbiblioteket the book was printed in 1838
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Bengt Lidner (the text is partially revised, possibly by Erik Gustaf Geijer)
  • Duration: Approx. 10-15 min

Examples of printed editions

Stockholm at J.C. Hedbom. Lithograph by J. Meijer. (Ed. no. is missing.)

Description of work

Ej fort men med skyndande Declamation A minor 6/8


Work comment

The collection includes:
[1.] Ur Lidners Medea [Det finns en evig makt]
[2.] Ur Lidners Medea [O Yngling!]
[3.] På Nyårsdagen 1838
[4.] Den lilla Kolargossen
[5.] Riddar Toggenborg
[6.] Anderöst
[7.] Den slumrande lilla flickan
[8.] Spinnerskorna. Duet


Libretto/text

1. I skogen vid milan sitter Far,
Mor sitter hemma och spinner

2. Tidigt med solen jag hemifrån gick,
Friskt lif medan solen glimmar!

3. Jag är ej rädder på liten grön stig
Der jag ensam i skogen månd [sic] gånga

4. Tra la la! ... Friskt sinne, som fågeln i flygt! ...
Nu vill jag springa och sjunga ...

5. Ack vore jag väl hos min gamla far!
Jag björnen hör brumma och sjunga

6. Och skuggan den faller så tjock, så tjock
Som en fäll, öfver ensamma leden

7. Ack Gud! der är ett! der är två! ... i sitt garn
De mig ta ... se hur granna de svinga!

8. Och natten den nedsteg och timman blef sen;
Och villare och villare blef leden

9. Med pickande hjerta, med rosblommand [sic] kind
Vid milan hos sin far han faller ner

10. "Min son! jag satt här i så månget år,
Och är med Guds hjälp väl behållen