Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Old and New. Songs for the Piano. 4th book. [5.] Riddar Toggenborg [Toggenburg]

Print
  • Year of composition: Ca 1830-1840; According to notes in pencil on the music in the collection at the Musik- och teaterbiblioteket the book was printed in 1838
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: P.D.A. Atterbom, after F. Schiller (the text's author is not evident from the printed music; the text is partially revised, possibly by av Erik Gustaf Geijer)
  • Duration: Approx. 10-15 min

Examples of printed editions

Stockholm at J.C. Hedbom. Lithograph by J. Meijer. (Ed. no. is missing.)

Description of work

Tempo markings missing (The text and recitation conforms to the poetry) A major 4/4 (C)


Work comment

The song also exists in a version for mixed choir a cappella (T.T.B.B.). See further the individual post for that version.

The collection includes:
[1.] Ur Lidners Medea [Det finns en evig makt]
[2.] Ur Lidners Medea [O Yngling!]
[3.] På Nyårsdagen 1838
[4.] Den lilla Kolargossen
[5.] Riddar Toggenborg
[6.] Anderöst
[7.] Den slumrande lilla flickan
[8.] Spinnerskorna. Duet


Libretto/text

1. Kuno! trogen systerkärlek [syskonkärlek in the original],
Helgar jag åt Dig

2. Stum den starke lös sig rycker,
Ser åt ljusest [sic] höjd

3.  Stora bragder snart föröfvas
I de tappras färd!

4. Så ett år han bär sin möda,
Mer han ej förmår

5. Och vid hennes slottsport, sakta
Klappar vandran [sic] på

6. Då för alltid han förlåter
Sina fäders dal

7. Och en hydda syns han bygga
Fjerran i den trakt

8. Såg åt fönstret upppå Cellen;
Såg i timmars lopp

9. Och så geck [sic] han glad till hvila;
Lätt och ljuf var den

10. Tills den Dyrkade sig röjde,
Tills den Huldas bild