Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Old and New. Songs for the Piano. 4th book. [6.] Anderöst

Print
  • Year of composition: Ca 1830-1840; According to notes in pencil on the music in the collection at the Musik- och teaterbiblioteket the book was printed in 1838
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: P.D.A. Atterbom
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Stockholm at J.C. Hedbom. Lithograph by J. Meijer. (Ed. no. is missing.)
(Sånger vid piano af E. G. Geijer, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4436)

Description of work

Andante con moto G major 3/4


Work comment

The collection includes:
[1.] Ur Lidners Medea [Det finns en evig makt]
[2.] Ur Lidners Medea [O Yngling!]
[3.] På Nyårsdagen 1838
[4.] Den lilla Kolargossen
[5.] Riddar Toggenborg
[6.] Anderöst
[7.] Den slumrande lilla flickan
[8.] Spinnerskorna. Duet


Libretto/text

1. Om sent, ur aftonrådnans [sic] slöja
som randar skogens vestra bryn

2. Om längst bortom den gula rågen,
Der böljan nyss gömt solens lopp

3. Och känner du, i minnen sluten
Af en förlorad barndomsverld

4. Hör du, när qvällens [sic] stjerna strimmar
In i din dunkla bonings famn

5. Och sist, när natt sin vinge breder
På lugnets land, hvars ro ej störs