Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Newer Songs for the Piano [Book 3]. [6.] Vallflickans Aftonvisa

Print
  • Year of composition: Ca 1830-1840; According to notes in pencil on the music in the collection of the Musik- och teaterbiblioteket the book was printed in 1836
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm at J.C. Hedbom. Lithograph by J. Meijer. (Ed. no. is missing.)

Description of work

Allegretto F minor 6/8


Work comment

The collection includes:
[1.] Barndomsminnen
[2.] Min hustrus visa
[3.] Gräl – och allt väl
[4.] Husar-brudarna. Duet
[5.] Min musik
[6.] Vallflickans Aftonvisa
[7.] Första aftonen i det nya hemmet
[8.] Marsche [sic; men's quartet]


Libretto/text

[1.] Min snälla flock!
lyss till mitt låck! [sic]

2. Spring ej långt fram!
Små Kid och Lamm!

3. I mina spår
En vän ock går