Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Songs for the Piano. 6th Book. [8.] Aftonbetracktelse [sic]

Print
  • Year of composition: Ca 1830-1840; According to notes in pencil on the music in the collection at the Musik- och teaterbiblioteket the book was printed in 1840
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Carl Wilhelm Böttiger [the text is partially revised]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

soprano, alto, tenor, bass

Examples of printed editions

• Stockholm at J.C. Hedbom. Lithograph by J. Meijer. (Ed. no. is missing.)
• The song can also be found in Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Description of work

Andantino E-flat major 4/4 (C)


Work comment

The collection includes:
[1.] Aftonklockan
[2.] Natthimmelen
[3.] Höstsädet
[4.] Min Politik
[5.] Tal och Tystnad
[6.] På Vattnet
[7.] Studentsång [men's quartet]
[8.] Aftonbetracktelse [sic; quartet]


Libretto/text

[1]. Stilla skuggor breda sig i qvällen,
solen släckes i svala sjön.
Klara stjernor framgå öfver fjällen,
tända offrande kärleks bön

[2.] Blåa hvalf i nattens timma
O! låt aningens facklor glimma.
När det skymmer, må jag då förnimma
hoppets saliga ljusa frid,
hoppets saliga ljusa frid!