Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

"O yngling, om du hjärta har"

  • Year of composition: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna till versionen för soloröst och piano i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes "Gammalt och Nytt. Sånger för Piano-Forte. 4de Häftet" 1838.
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Bengt Lidner
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Andra samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1946]

Description of work

Moderato E-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för soloröst och piano, "Ur Lidners Medea" enligt Gammalt och Nytt. Sånger för Piano-Forte. 4de Häftet, liksom för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

O yngling, om du hjärta har
att trampa fädrens [sic] fjät