Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Första aftonen i det nya hemmet

  • Year of composition: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1836
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Arrangement/revision: (David Wikander)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Tredje samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 5306 (tryckt 1929, 1946)

Description of work

Andante con moto D-dur 6/8


Work comment

Sången finns även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av respektive version.

Samlingen innehåller:
[1.] Barndomsminnen
[2.] Min hustrus visa
[3.] Gräl – och allt väl
[4.] Husar-brudarna. Duo
[5.] Min musik
[6.] Vallflickans Aftonvisa
[7.] Första aftonen i det nya hemmet
[8.] Marsche [sic; manskvartett]


Libretto/text

Jag vet en hälsning mera kär,
än värld, vad du kan ge