Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Kommer ej våren?

  • Year of composition: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet för röst och piano 1839
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Arrangement/revision: (David Wikander)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Tredje samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 5306 (tryckt 1929, 1946)

Description of work

Allegretto f-moll 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för soloröst och piano. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

1. I solglans än snöklädda fältet står.
Ur granskogen droppar drivornas tår

2. Med vintern mig sorg gav det flyende år,
och tyckte i hjärtat sitt isande spår