Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

På Nyårsdagen [1838] ("Ensam i bräcklig farkost")

  • Year of composition: 1838
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Arrangement/revision: (David Wikander)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Tredje samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 5306 (tryckt 1929, 1946)

Description of work

Sostenuto F-dur 3/4


Work comment

Sången finns även i sättning för soloröst och piano. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Ensam i bräcklig farkost vågar
seglaren sig på det vida hav,
Stjärnvalvet över honom lågar,
Nedanför brusar hemskt hans grav.
Framåt! Så är hans ödes bud.
Framåt! så är hans ödes bud,
och i djupet bor som uti himlen Gud.