Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

På Nyårsdagen [1838] ("Ensam i bräcklig farkost") [New Year's Day (1838)]

Print
  • Year of composition: 1838
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Arrangement/revision: (David Wikander [1884-1955])
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Tredje samlingen, 100 fyrstämmiga sånger [Svenska Skolkvartetten. Volume 3, 100 four-part songs] Abr. Lundquist, Musikförlag Abr. L. 5306 (printed 1929, 1946)

Description of work

Sostenuto F major 3/4


Work comment

This song also exists in a setting for solo voice and piano. See separate post for that version.


Libretto/text

Ensam i bräcklig farkost vågar
seglaren sig på det vida hav,
Stjärnvalvet över honom lågar,
Nedanför brusar hemskt hans grav.
Framåt! Så är hans ödes bud.
Framåt! så är hans ödes bud,
och i djupet bor som uti himlen Gud.