Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Han ("Och kommer han inte i dag")

  • Year of composition: Ca 1840-1850 (avser versionen för röst och piano)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Arrangement/revision: (David Wikander)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B., S.A.T.B.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Tredje samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 5306 (tryckt 1929, 1946)

Description of work

Allegretto a-moll - A-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för soloröst och piano. Se vidare separat registrering av den versionen.

Samlingen innehåller:
[1.] Till min Dotter
[2.] Det fordna Hemmet
[3.] Sparfvens Visa [duett]
[4.] Det Sextionde Året [duett]
[5.] Vid en Väns tillfrisknande
[6.] Den Sörjandes morgon
[7.] Afskedet
[8.] Han
[9.] Mod och Försakelse
[10.] Aftonen [terzett]
[11.] Solens nedgång i hafvet [kvartett]


Libretto/text

Och kommer han inte i dag.
välan, så kanske i morgon det sker