Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Svanhvits [Svanvits] sång "om Tusenskönan, som öfverraskad blef af tidig vinter" ("Stilla, o stilla")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (sången publicerades 1824 i samlingen 'Musik för Sång och för Pianoforte' [tillsammans med Adolf Fredrik Lindblad])
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: P. D. A. Atterbom (enligt nottrycket ur "Lycksalighetens ö")
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Nya ”Amatör-Kvartetten” för 4 Mansröster, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, (Ed. nr. saknas) [1930]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Description of work

Andante con moto B-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

1. Stilla, o stilla!
Somna från storm och snö!

2. Stunderna ila,
Snart du den sista ser

[3. Skuggan låt gömma
allt, vad du njöt och led

4. Domna blott, domna!
Snön är din bästa vän.

5. Tystna då, tystna -
töm i en suck din själ!]