Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Svanhvits [Svanvits] sång "om Tusenskönan, som öfverraskad blef af tidig vinter" ("Stilla, o stilla") [Svanhvit's (Svanvit's) song about the daisy]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (published in 1824 as part of the collection 'Musik för Sång och för Pianoforte' [also including songs by Adolf Fredrik Lindblad])
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855) [from "Lycksalighetens ö" ('The Island of Bliss'), according to the printed music])
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Nya ”Amatör-Kvartetten” för 4 Mansröster, Häft. II (Nya ”Amatör-Kvartetten” for 4 male voices, Vol. II), Abr. Lundquists Musikförlag, (No ed. no.) [1930]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (No ed. no.) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Fifth edition, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster edited by J. A. Josephson and Fr. Arlberg, First part, Abr. Hirschs Förlag, (No ed. no.) [1873]

Description of work

Andante con moto B-flat major 4/4 (C)


Work comment

This song also exists in a setting for mixed choir a cappella (S.A.T.B.). See separate post for that version.


Libretto/text

1. Stilla, o stilla!
Somna från storm och snö!

2. Stunderna ila,
Snart du den sista ser

[3. Skuggan låt gömma
allt, vad du njöt och led

4. Domna blott, domna!
Snön är din bästa vän.

5. Tystna då, tystna -
töm i en suck din själ!]