Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Marsch ("Att älska Gud, Kung, Fädernesland")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Description of work

[Marsch] C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Att älska Gud, Kung, Fädernesland,
Den lärdomen ha [sic] vi ur första hand