Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Marsch ("Att älska Gud, Kung, Fädernesland") [March]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Erik Gustaf Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster [100 old and new Swedish songs for four and five male voices] edited by J. A. Josephson and Fr. Arlberg, First part, Abr. Hirschs Förlag, (No ed. no.) [1873]

Description of work

[March] C major 4/4 (C)


Libretto/text

Att älska Gud, Kung, Fädernesland,
Den lärdomen ha [sic] vi ur första hand