Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Till mina vänner "Vänskap, Haf tack för allt du mig gifvit!"

  • Year of composition: 1837 ("Förut ej utgifven" enligt 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: E. G. Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Description of work

Larghetto B-dur 6/8


Libretto/text

Vänskap, Haf [sic] tack för allt du mig gifvit!
Jag ej gälda det kan, men dig firar min sång