Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

"Stilla skuggor" [Aftonbetraktelse]

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (sången publicerades 1824 i samlingen 'Musik för Sång och för Pianoforte' [tillsammans med Adolf Fredrik Lindblad])
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: C. W. Böttiger
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Description of work

Adagio Dess-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Stilla skuggor breda sig i kvällen,
Solen släckes i svala sjön 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage