Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sånger vid piano, Häft. II [Songs at the piano, Book II]

Print
  • Year of composition: c. 1830-1850; see separate post for each song
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: See separate post for each song
  • Duration: Approx. 60-90 min
  • Detailed duration: See separate post for each song

Examples of printed editions

Sånger vid piano af E. G. Geijer, Häft. II [Songs at the piano by E. G. Geijer, Book II], Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4436

Description of work

See separate post for each song


Work comment

The collection includes:
Kommer ej våren?
Vallgossens visa
Skridskovisa
Salongen och skogen
Afton på sjön Sparfvens visa
På en resa till hembygden
Min politik
Barndomsminnen
Anderöst
Min musik
Ur Lidners Medea ("Det finns en evig makt")
Ur Lidners Medea ("O yngling, om du hjärta har)
Den 56te födelsedagen
Sångerskan
Juldagen
Stjärnglansen
Den sörjandes morgon
Det forna hemmet
Till min dotter
Arbetarens visa
Vid en väns tillfrisknande
Afskedet
Han
Vikingen
Förgät mig ej

See separate post for each song


Libretto/text

See separate post for each song