Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Stjärnglansen [approx. The starlight]

Print
  • Year of composition: c. 1830-1850 (year of composition uncertain)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: E. G. Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Sånger vid piano af E. G. Geijer, Häft. II [Songs at the piano by E. G. Geijer, Book II], Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4436

Description of work

Sostenuto E major 4/4 (C)


Work comment

The collection includes:
Kommer ej våren?
Vallgossens visa
Skridskovisa
Salongen och skogen
Afton på sjön Sparfvens visa
På en resa till hembygden
Min politik
Barndomsminnen
Anderöst
Min musik
Ur Lidners Medea ("Det finns en evig makt")
Ur Lidners Medea ("O yngling, om du hjärta har)
Den 56te födelsedagen
Sångerskan
Juldagen
Stjärnglansen
Den sörjandes morgon
Det forna hemmet
Till min dotter
Arbetarens visa
Vid en väns tillfrisknande
Afskedet
Han
Vikingen
Förgät mig ej

See separate post for each song


Libretto/text

Och sjunker än mot västerns rand
min lefnads sol och tysta natten stundar